Όροι διαγωνισμού και διαδικασία

  • Το backing track θα χρησιμοποιηθεί ως έχει χωρίς αλλαγές σε tempo και τονικότητα
  • Στην περίπτωση επιλογής χρήσης των stemps, θα πρέπει να κρατηθεί ο χαρακτήρας του backing track που έχει δοθεί και επιτρέπεται μόνο η αλλαγή στις εντάσεις και όχι η αφαίρεση κάποιου track
  • Deadline συμμετοχής θα είναι 31 Ιανουαρίου 2019 23.59

  • Όλες οι συμμετοχές θα είναι διαθέσιμες για ψηφοφορία κοινού από την αρχή του διαγωνισμού μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019
  • Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει την τελική κατάταξη ανάμεσα στους 10 πρώτους το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2019
  • Στη συνέχεια ο πρώτος θα επιλέξει το δώρο που επιθυμεί, ο δεύτερος μετά κτλ.